De Luwte

De Luwte is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC), erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien. Een OOOC biedt 2 modules aan in het kader van de Integrale Jeugdhulp; diagnostiek en verblijf in functie van diagnostiek. De Luwte begeleidt jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Er zijn acht residentiële plaatsen. Daarnaast lopen er drie mobiele begeleidingen. Eén van die mobiele begeleidingen is rechtstreeks toegankelijk. Alle andere aanmeldingen verlopen via het Agentschap Continuïteit en Toegang (de intersectorale toegangspoort tot de jeugdhulp).

Jongeren worden bij ons aangemeld vanuit ‘de brede instroom’ (CLB, CAW, CGGZ), de gemandateerde voorzieningen (OCJ, VK) of de Jeugdrechtbank. Onze kernopdracht is diagnostiek. We werken met jongeren die in de knoop zitten met zichzelf en/of hun omgeving (gezin, school, netwerk, …). De situaties zijn zo complex dat jongeren en hun context er niet op eigen kracht uit geraken. Daarom proberen wij te komen tot een gedeelde hulpvraag. Een crisis zien we in de eerste plaats als een kans tot verandering. Van daaruit leggen we een traject af dat moet uitmonden in een handelingsgericht advies (een advies waar de betrokkenen constructief mee verder kunnen).

DeLuwte-08

Leer ons en onze werking kennen.

DeLuwte-02

Je kan OOOC De Luwte steunen met een gift of een fysiek duwtje in de rug. We zetten de giften hier in de kijker.

DeLuwte-55

Solliciteren bij ons? Bekijk dan hier het overzicht van onze openstaande vacatures voor medewerkers, stagiairs of vrijwilligers. Je kan ook spontaan solliciteren!

Visie

De Luwte probeert een rustpunt te zijn voor de jongere en zijn gezin. Soms is daarvoor tijdelijk een residentiële begeleiding nodig. Bij de start van de begeleiding gaan wij de verwachtingen en vragen bij alle betrokkenen na (bij de jongere, de ouders of de voorziening waar de jongere verblijft, de consulent ,..). Samen met jongere en context brengen we het probleem in kaart en bedenken we mogelijke oplossingen. Wij gaan ook op zoek naar het positieve, naar wat goed loopt. We zetten hard in op het contact met thuis herstellen of stabiliseren. School en hobby’s kunnen verder gezet worden vanuit de Luwte.

We werken met de jongeren die bij ons worden aangemeld. We gaan in op hun gedrag, zingeving en beleving. Die zaken staan niet los van hun context. Daarom werken we evenzeer met de ouders of andere belangrijke figuren. Een waarde die wij hoog in het vaandel dragen is respect. Noch jongeren, noch ouders worden veroordeeld als persoon. We hebben respect voor de manier waarop jongeren en ouders in het leven staan en eventuele problemen aanpakken. Soms is de remedie erger dan de kwaal. Dan benoemen we dat en gaan we op zoek naar alternatieven.

Missie

In de Luwte praten we veel. Jongeren praten met onze psycholoog en psychiater. Ouders praten met onze contextbegeleiders. Soms lukt praten niet altijd even goed of zijn mensen uitgepraat. Dan gaan we eerder inzetten op samen dingen doen. Jongeren doen dingen met hun individuele begeleider (IB). De psycholoog, IB en contextbegeleider vormen een mini-team dat geregeld samen overlegt over de te ondernemen stappen. We zorgen ervoor dat jongere en ouders altijd op de hoogte zijn van wat we bespreken op die bijeenkomsten. In de mate van het mogelijke kunnen zijn daar ook bij aansluiten.

Soms doen we activiteiten samen met jongeren en hun ouder(s), vaak in samenwerking met Forta Kuné. Voor wie schoollopen even niet lukt, organiseren we ateliers of we maken de verbinding met partners (zorgboer, Ambrajaze of een andere dagbesteding).

Locatie

DeLuwte-51

Contact

OOOC De Luwte
Pastorijstraat 1A
8890 Slypskapelle

deluwte@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

telefoon : 056/54 03 40
fax : 056/54 03 49

OOOC De Luwte is een initiatief van